ស្លុតចិត្ត​ណាស់​! ខណៈ «​ស្រី​ស្អាត​» ស្រាប់តែ​ស្រាត​ននលគក ស្ទាក់​ឡើងលើ​ដំបូល​ឡាន​គេឯង និង​រាំ បង្ក​ការភ្ញាក់ផ្អើល​ដល់​ប៉ូលីស​ដេញចាប់​ពេញ​ផ្លូវ (​វីដេអូ​) – CEN