អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ​៖ អ្នក​ជាប់​កាតព្វកិច្ច​បង់ពន្ធ លើ​ប្រាក់ចំណូល ត្រូវ​រូតរះ ព្រោះ​នឹង​ផុតកំណត់​ត្រឹម​ដាច់​ខែមីនា​នេះ​ – CEN