​ពិតជា​ល្អ​ណាស់​! មហាសេដ្ឋី​ឥណ្ឌា​បរិច្ចាក​ប្រាក់ ៧,៥​ ពាន់​លាន​ដុល្លា​រ ដល់​មូលនិធិ​មួយ​ – CEN