ជនសង្ស័យ​ដែល​ធ្វើការ​បាញ់ប្រហារ​នៅ​វិហារ​សាសនា នៅ​ញូស៊ឺឡែន ត្រូវគេ​នាំមក​តុលាការ​ – CEN