ស្នើ​ឱ្យ​ថ្នាក់ដឹកនាំ ប្រធាន​អង្គភាព ចំណុះ​រដ្ឋបាល​រាជធានី អនុវត្ត​ការងារ​ឱ្យស្រប​តាម​បាវចនា​០២ និង​អភិក្រម​៥ – CEN