លោក​ម៉ែន វិបុល ជំរុញ​អោយ​ប្រធាន​ក្រុម​ការងារ​ថ្មី ត្រូវ​ចុះ​អោយ​ដល់​មូលដ្ឋាន ដើម្បី​ដោះស្រាយ កង្វល់ របស់​ពលរដ្ឋ និង​មិន​ត្រូវ​ទៅ​ធ្វើ​ជា​ចៅហ្វាយនាយ​លើ​ពលរដ្ឋ​នោះទេ​ – CEN