ប្រធានាធិបតី​កូរ៉េ​និង​លោកជំទាវ អញ្ជើញ​ទស្សនា​ប្រាសាទអង្គរវត្ត​ – CEN