សម្តេចតេជោ ៖ កម្ពុជា កំពុងរង់ចាំការឆ្លើយតប ពីតួកគី ដើម្បីបញ្ជូននាវា ដែលផ្ទុកម៉ាស៊ីនភ្លើងដ៏ធំ សម្រាប់ផ្តល់អគ្គិសនី ខណៈជួបបញ្ហាខ្វះខាតភ្លើង ប្រើប្រាស់រហូតដល់ ៤០០ មេហ្គាវ៉ាត់ – CEN