នៅ​វិទ្យាល័យ​ចំនួន ៣ ក្នុង​ក្រុង​សិរីសោភ័ណ​ទទួល គម្រោង​កសាង​ភាព​ធន់​នៅ​ទីប្រជុំជន​អនុវត្ត​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​គ្រោះមហន្តរាយ​ – CEN