ចាប់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​ពីរ​នាក់​ប្តី​ប្រពន្ធ ក្នុងករណី​ភ្លើង​ប្រច័ណ្ឌ វាយ​សម្លាប់​បុរស​ម្នាក់ រួច​អូស​សព​សម្លាក់​ទឹកស្រះ​ – CEN