សាហាវ​ម្លេះ ! ដុត​មនុស្ស​តាម​ដងផ្លូវ​សាធារណៈ​ទាំង​រស់ ព្រោះ​រឿង​ដ៏​…​តូចតាច​សោះ​! – CEN