មន្ទីរ​អប់រំ​យុវជន​និង​កីឡា​ខេត្តតាកែវ បើក​ការប្រកួត​កីឡា​សិស្ស​មធ្យមសិក្សា ជ្រើសរើស​ជើងឯក​ទូទាំង​ខេត្ត ប្រចាំ​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨-២០១៩ – CEN