ចៅស្រី​ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន រង​ព្យុះ​…​រិះគន់​យ៉ាង​ចាស់ដៃ​ – CEN