រដូវក្តៅ​បែប​នឹង គួរ​ផឹក​ទឹកដូង​ឲ្យ​បាន​ច្រើន ព្រោះ​វា​ល្អ​សម្រាប់​សុខភាព​ – CEN