ប្រពន្ធ​គ្រប់​ខែ ត្រូវ​ប្តី​ធ្លាប់​ញៀន​ថ្នាំ​វាយ និង​ច្របាច់​ក​សម្លាប់​ – CEN