រថយន្ត​ដឹក​កៅស៊ូ​ថ្នល់ របស់​ជនជាតិ​វៀតណាម ដាច់​កា​ប៉ែន​ហ្វ្រាំង ធ្លាក់​ជ្រោះ​ស្លាប់​តៃកុង​ – CEN