ចាប់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់ ប្រើ​ល្បិច​យក​លុយ​ក្រុមហ៊ុន ដោយ​គ្មានការ​អនុញ្ញាត ជាង ៣​ ម៉ឺន​ដុល្លារ – CEN