ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់ និង​កិច្ចព្រមព្រៀង​សហ​ហិរញ្ញប្បទាន លើ​គម្រោង “​ផ្សារភ្ជាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា ​៖ រួមគ្នា​ឆ្ពោះទៅរក​សេដ្ឋកិច្ច​ឌីជីថល​” – CEN