ចេញ​ព្រះរាជក្រឹត្យ ផ្តល់​នីតិសម្បទា​នយោបាយ​ដល់​អតីត​ថ្នាក់ដឹកនាំ​បក្សប្រឆាំង​៥ រូប – CEN