នាយករង សាលា​ភាសា​អង់គ្លេស​ម្នាក់ លួងលោម​ចាប់រំលោភ ទៅលើ​ក្មេងស្រី​អនីតិជន​ម្នាក់ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN