មេ​ប៉េអឹម​ស្រុក​តំបែរ ផឹកស៊ី​ស្រវឹង ដ​កក​ភ្លើង​ខ្លី​មក​សម្ញែង​ផ្ទុះ​ត្រូវ​បងថ្លៃ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ឡើង​តុលាការ – CEN