អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ មិន​ចង់ឃើញ​សហគ្រាស​ មានការ​កិបកេង​បន្លំ​ពន្ធ​ – CEN