ប្រហែល​ព្រាប​នេះ​មាន​អ្វី​អស្ចារ្យ​ហើយ​មើលទៅ គ្រា​វា​ត្រូវបាន​សេដ្ឋី​ចិន​ទិញ​ក្នុងតម្លៃ​… ជាង ​១​ លាន ៤ សែន​ដុល្លារ​នោះ​! – CEN