លោក​មេ​ច្រក​ត្រពាំង​ស្រែ មាន​ដឹង​ទេ​ថា​យោធា​ព្រំដែន​ច្រក​អន្តរជាតិ​ហ្វា​លឺ បាន​ចាប់​កម្ទេចចោល​ស្វាយ​នាំចូល​ពី​កម្ពុជា ៦,៦៦៦ តោន ឬ​ក៏​រវល់​ពេក​… – CEN