សង្គម​ស៊ីវិល​បន្ត រិះគន់​អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ថា​គ្មាន​លទ្ធភាព​ការពារ​ដី​គម្រប​ព្រៃឈើ​បៃតងឆ្នាំ​២០០២ – CEN