ការបង្ក្រាប​គ្រឿងញៀន​មួយ​សំបុក​ធំ​ នៅ​ក្លឹប​កំសាន្ត រ៉ុក មាន​ប៉ូលិស​មួយចំនួន​ចូលទៅ​ពាក់ព័ន្ធ​នៅក្នុង​រឿង​នេះ​ដែរ សមត្ថកិច្ច​កំពុង​ស្រាវជ្រាវ​តាម​ចាប់ខ្លួន​ – CEN