អា​មេ​រិច​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​លើ​ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែវេ​ណេ​ហ្ស៊ុ​យ​អេ​ឡា និង​ប្រធាន ដោយសារ​គាំទ្រ​របប​លោក Nicolas Maduru – CEN