នគរបាល​ជំនាញ​ខេត្តកណ្ដាល​បង្ក្រាប​ ​និងឃាត់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់​ជា​ម្ចាស់​ទីតាំង​កោស​ជប់​ម៉ាស្សា​ម្នាក់​ក្រោយពី​មាន​បង្កប់​សេវាកម្ម​ផ្លូវភេទ​ – CEN