វី​ង និង ឌី អេ​ហ្វ អាយ ផ្សារ​ទំនើប​ឡាក់​គី សហការគ្នា​ផ្ដល់​ការទូទាត់ ដោយ​ពុំ​ប្រើប្រាស់​ក្រដាស់ប្រាក់ ដល់​អតិថិជន និង​អ្នកផ្គត់ផ្គង់​របស់ខ្លួន​ – CEN