លោក អា​គិ​ហិ​រូ​កា​តូ ជនជាតិ​ជប៉ុន តំណាង​ឲ្យ​ក្លឹប​អង្គ​រថា​យ​ហ្គឺ​រ​សៀមរាប នាំយក​ថវិកា​៤.០៤៥​ដុល្លារ ជូន​ដល់​គ្រួសារ​សព លោក ហ៊ឹម ចាន់​, ជនជាតិ​ជប៉ុន​2​នាក់ ត្រូវ​ឃុំខ្លួន​ – CEN