រដ្ឋ​មន្រ្ដី​ក្រ​សួង​អភិ​វឌ្ឍ​​ន៍​ជន​បទ បាន​ផ្តល់​ជូន​នូវ​អ​គារ​សិ​ក្សា​ថ្មី​មួយ​ខ្នង និង​ផ្លូវ​ក្រាល​កៅ​ស៊ូ ស្ថិត​នៅ​ឃុំ​កំពង់​ចម្លង – CEN