ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល ដាក់​ផែនការ ដើម្បី​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន​ខុសច្បាប់ លើក​ទី​៤ – CEN