អាហារ​ទាំងនេះ បើ​ញ៉ាំ​បាន​ច្រើន វា​នឹង​ជួយ​អ្នក​ទប់ស្កាត់​ជំងឺមហារីក​ – CEN