លោក ទុំ ណូ​៖ ត្រីមាស​ទី​១​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ សាខាគយ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ចាប់​រថយន្ត​សេរី​ទំនើប​អត់​បង់ពន្ធ​១៣​គ្រឿង​ជា​ថ្មី​ទៀត​ – CEN