ជនសង្ស័យ ០៣ នាក់ ប្លន់​នៅលើ​ទឹកដី​ប្រទេស​វៀតណាម ត្រូវ​តុលាការ​ឃុំខ្លួន​ – CEN