ឃាត់ខ្លួន​ជនជាតិ​វៀតណាម ១០​នាក់ ពីបទ​ប្រើប្រាស់​ឯកសារ​មិន​ត្រឹមត្រូវ នៅ​ហាង​អ៊ុតសក់​ – CEN