ចាប់​ក្មេង​ទំនើង​ជា​សិស្សសាលា 5 នាក់ មក​អប់រំ ក្រោយ​ពេល​គេច​សាលា​មិន​ចូលរៀន​ – CEN