ធ្វើបែបនេះ​គិតថា មាន​គេ​សរសើរ ស្មាន​ពុំ​ដល់​ថា​គេ​បែរជា​ប្រាប់​ទៅ​វិញ “​លើក​ក្រោយ​បើ​ជិះ​យន្តហោះ សូម​យក​ខួរក្បាល​មក​តាម​ផង​!” (​វីដេអូ​) – CEN