សាងសង់​បង្គោល​ព្រំដែន​បំពេញបន្ថែម និង​ផ្លូវ​ក្រវ៉ាត់​ព្រំដែន រវាង​ខេត្ត​រតនគិរី និង​ខេត្ត​កន្ទុម ខេត្ត​យ៉ា​ឡាយ​ – CEN