កសិករ​ភ្ជួរ​ដី​ប៉ះ​គ្រាប់ DK82​ ផ្ទុះ របួស​សុះសាច់ នៅ​ស្រុក​វាលវែង​ – CEN