មី​យ៉ាន​ម៉ា ហាម​មិន​ឲ្យ​អ្នក​ស៊ើបអង្កេត​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ចូល​ប្រទេស ដែល​ធ្វើឲ្យ​មាន​ការសង្ស័យថា ពិតជា​មាន​ការរំលោភ​សិទ្ធិមនុស្ស​ធ្ងន់ធ្ងរ​ក្នុង​រដ្ឋ​រ៉ា​ឃី​ន​ – CEN