សំណាង​ហើយ​ចេះ​មាន​គេ​ជួយ ពុំនោះសោត​រឿង​អ្វី​នឹង​កើតឡើង ខណៈពេល​យុវជន​អង់គ្លេស​១​ក្រុម​ត្រូវ “​បំបរបង់​” លើក​កោះ​តូច​មួយនា​ប្រទេស​ថៃ ដែលជា​សំបុក​…​អ​សិរ​ពិស​!? – CEN