​ក្រសួង​ការងារ​ពន្យារ​ពេល​ជិត​មួយឆ្នាំ ក្នុងការបើក​រំលឹក​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ ដែល​មាន​មុន​ឆ្នាំ​ ២០១៩ របស់​កម្មករ​និយោជិត ក្រៅ​ពី​វិស័យ​កាត់ដេរសម្លៀក​បំពាក់ និង​ផលិត​ស្បែកជើង​ – CEN