ធាតុអាកាស​ត្រជាក់​ខ្លាំង នឹង​បន្ត​គ្របដណ្តប់ លើ​កម្ពុជា​តែ​១​ថ្ងៃ​ទៀត នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១​ធ្នូ​នេះ​ – CEN