រថយន្ត​បើកបរ​មិន​ប្រកាន់​ស្តាំ​ បុក​បុរស​ជា​បុគ្គលិកកា​សុីណូ​ម្នាក់​ បណ្តាលឱ្យ​ស្លាប់​នៅហ្នឹងកន្លែ​ង​ – CEN