ព្រោះ​អាកាសធាតុ​ក្តៅ​ពេក ថ្លាន់​ក៏​ចេះ​រក​កន្លែង​ត្រជាក់​ដែរណា៎​! – CEN