កម្មករ​ជាង​អគ្គិសនី​ម្នាក់ បាន​ឆក់​ស្លាប់ ដោយ​ដួល​ប៉ះ​តំណខ្សែ​ភ្លើង​ – CEN