អគ្គលេខាធិការ ខេ​មរ​សហ​ព​ន្ទ័​កាយ​វប្បកម្ម លាលែង​តំណែង មកពី​ប្រធាន​សហ​ព​ន្ធ័ គិតតែ​ពី​ផល​ប្រ​យោ​ជ​ន៏​ផ្ទាល់ខ្លួន – CEN