លោក ឃួង ស្រេង ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅ ដល់កម្មកររោងចក្រ តាមការសន្យា – CEN