​វីវរ​ធំ​ហើ​យ! ​ព្រះរាជអាជ្ញា​ចេញ​ដីកា​បញ្ជា​អោយ សាន្ត សុខុម ចូលខ្លួន​ – CEN